Noutati     Educ Plus Despre noi Formarea permanenta a adultilor Formator Materiale pedagogice Protectie Date Personale Contact

PROIECTUL PEH021

FORMARE PERMANENTA SI PROFESIONALISM PENTRU SERVICII
DE CALITATE ACORDATE COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECTIE


Bucuresti, 02 iulie 2015

Comunicatul conferintei finale EDUC Plus

Click here for the English version.

EDUC PLUS Additional Activities

PEH021 EDUC Plus project update October 2016

PEH021 EDUC Plus project update September 2016

PEH021 EDUC Plus project update August 2016

PEH021 EDUC Plus project update July 2016

PROMOTOR: Asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS

PARTENER: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 1 Bucuresti

Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

BUGET:
- 535.250 lei valoarea totala a costurilor eligibile, reprezentand:
- 409.466,25 lei valoarea grantului SEE provenind din sursa externa
- 72.258,75 leicofinantarea publica inclusa in finantarea nerambursabila
- 53.525 lei cofinantarea privata (contributia CRIPS)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 11 luni, incepand cu data de 26.05.2015 Proiect de nivel national, care se deruleaza in cele 8 regiuni ale Romaniei, respectiv in municipiul Bucuresti -Sectorul1 (Reg Bucuresti Ilfov) si in judetele: Cluj (Nord-Vest); Arad (Vest); Mehedinti si Valcea (Sud-Vest); Alba si Mures (Centru); Arges (Sud); Buzau (Sud-Est); Bacau (Nord-Est)

SCOP: Imbunatatirea sanselor de integrare sociala a copiilor si tinerilor din sistemul de protectie gazduiti in servicii de tip rezidential prin promovare de strategii, masuri si programe de formare care vizeaza cresterea profesionalismului personalului educativ si bunele practici de parteneriat public-privat pentru incluziune sociala si non-discriminare.

OBIECTIVE:

A) Imbunatatirea capacitatii de a sustine cursuri adaptate nevoilor educatorilor prin perfectionarea si supervizarea a 20 de formatori din 10 DGASPCuri si facilitarea accesului la resurse pedagogice si a networking-ului atat pentru cei 20 mentionati, cat si pentru alti 40 formatori din DGASPCuri si din structuri private prin crearea si dezvoltarea unui Centru Virtual de Resurse

B) Dezvoltarea competentelor personalului educativ din unitati de tip rezidential (220 de persoane) pentru pregatirea integrarii sociale a beneficiarilor, ca urmarea a participarii la cursuri de perfectionare (din luna a 5-a pana in luna a 9-a a proiectului)

C) Imbunatatirea parteneriatului public privat pentru calitate in SR la nivel judetean, regional si national, prin organizare a cate 2 seminarii judetene in cele 9 judete si a 2 seminarii locale in Bucuresti sector 1 (in total 20 seminarii) si elaborarea printr-un demers participativ a unui Cod de bune practici de parteneriat public-privat pentru incluziunea sociala si non-discriminarea copiilor din servicii rezidentiale

ACTIVITATI:

A1 - Managementul proiectului

A2 - Elaborare model de formare, kit-uri pedagogice si Centru Virtual de Resurse “CVR Trainer” pentru formatorii care instruiesc personalul din protectia copilului
Consultare pt selectia tematicii de formare ; Realizarea analizei nevoilor de formare in judet, pe baza instrumentului ANF elaborat de echipa de proiect; Acordare de feed-back pentru elaborarea modelului de formare educatori, a kit-urilor pedagogice si materialelor video; Dezvoltarea Centrului Virtual de Resurse pentru formatori, cu participarea activa a formatorilor

A3 - Formare, supervizare formatori locali si crearea unei retele a formatorilor
DGASPC asigura selectia a 2 formatori din cadrul echipei sale, care vor participa la un curs de perfectionare (2 module x 2 zile) organizat la Bucuresti, sediul CRIPS. Cei 2 formatori, precum si alti formatori din judet, vor fi invitati sa participe la o retea a formatorilor a carei dezvoltare e sustinuta prin proiect.

A4 Cursuri de formare educatori
DGASPC asigura selectia cursantilor (20 educatori din servicii de tip rezidential). Formarea teoretica, asigurata de cei 2 formatori pregatiti in cadrul A3, va avea loc intr-un spatiu de formare pus la dispozitie de DGASPC si va cuprinde 3 module x 2 zile/modul. Dupa fiecare modul teoretic vor avea loc activitati practice la locurile de munca ale cursantilor; pentru buna pregatire practica vor fi antrenati si doi instructori de practica ce vor avea calitatea de voluntari in proiect.

A5 Dezbateri si colectare bune practici pe tema parteneriatului public-privat
In fiecare judet se vor organiza cate 2 seminarii judetene (SJ1 si SJ2) de dezbatere a situatiei actuale si de identificare de solutii care vizeaza imbunatatirea parteneriatului public-privat in beneficiul copiilor protejati (in medie 20 participanti - reprezentanti APL, sefi de unitati rezidentiale, profesionisti din servicii sociale/ scoli/ alte institutii, ONGuri, alte structuri private inclusiv sponsori, mass-media). Primul seminar SJ1 va fi, in plus, un prilej de formulare propuneri pentru un Cod de bune practici de parteneriat public-privat pentru incluziunea sociala si non-discriminarea copiilor din servicii rezidentiale. Se vor face demersuri de identificare a exemplelor de bune practici de parteneriat public-privat, care vor fi colectate si valorizate pe site-ul centrului virtual de resurse.

A6 Comunicare si promovare proiect
Se vor organiza doua evenimente - Conferinta de lansare si Conferinta de inchidere a proiectului. Se realizeaza materiale promotionale si se asigura difuzarea rezultatelor si promovarea proiectului, conform Planului de Comunicare si Promovare.Prelungirea si dezvoltarea proiectului prin aprobarea facilitatii PLUS:

  • Durata proiectului se prelungeste cu 6 luni: finalizare la 31.10.2016

  • Bugetul proiectului devine, prin extinderea PLUS, 746,140 lei, din care valoarea grantului SEE 669,921 lei si cofinantarea privata 76,219 lei

ACTIVITATI SUPLIMENTARE:

A7. Curs formare educatori - modul cu tema „empowerement”

Se va organiza un nou modul de curs care are ca obiectiv capacitarea educatorilor pentru a face fata provocarilor acestei profesii, vizand o mai buna relationare cu copiii aflati in grija sa si demersuri educative de calitate. Modulul de curs se adreseaza aceluiasi grup de cursanti - 220 educatori - care participa la cursurile de perfectionare organizate in 9 judete si in Bucuresti sector 1, precum si unui grup nou de 20 de cursanti educatori din judetul Ialomita. In total, de acest modul de formare vor beneficia 240 de educatori din 10 judete si din Bucuresti sector 1. Pentru pregatirea formatorilor locali care vor aplica noul modul se va organiza o activitate de formare a formatorilor locali cu durata de 2 zile. Suportul de curs realizat pentru acest nou modul va sta la baza unui ghid practic de empowerement pentru educatori, care va fi editat si distribuit.

A8. Organizarea atelierelor -dezbatere ale copiilor si cercetare-actiune „Noi si comunitatea”

Se proiecteaza o activitate de cercetare actiune, cu scopul cunoasterii opiniilor copiilor din sistemul de protectie cu privire la problemele, oportunitatile si solutiile legate de imbunatatirea integrarii lor active in scoala si comunitate. In toate cele 10 judete si in Bucuresti sector 1 se vor organiza ateliere-dezbatere cu grupuri de 10-12 copii moderate de voluntari, pe baza unui concept elaborat de echipa de proiect ca parte a metodologiei de cercetare-actiune. La aceste dezbateri vor fi invitati si colegi de scoala din comunitate (2-4 copii, astfel incat numarul total de participanti sa fie de maximum 14 copii).

A9. Seminarii interjudetene de promovare a proiectului

Dupa finalizarea seminariilor judetene si a cursurilor pentru educatori, inclusiv a modulului „empowerement” se vor organiza 3 seminarii - in orasele Bacau, Targu Mures si Drobeta Turnu Severin pentru diseminarea experientei proiectului catre alte judete din proximitate. Vor participa 30 de persoane/ seminar, dintre care cel putin 10 vor fi invitati din alte judete. Seminariile vor avea 2 obiective: 1) valorizarea rezultatelor proiectului si prezentarea „lectiilor invatate” si a bunelor practici; 2) imbunatatirea colaborarii intre profesionsti si gasirea de solutii de continuarea a networking-ului intre formatorii care intervin in domeniul social, inclusiv prin site-ul centrului virtual de resurse CVR Trainer creat prin proiectul EDUC Plus.